claa0003.gif

document_64.pngAriketak egiteko


ZENBAKI ARRUNTAK ETA OSOKO ZENBAKIAK


Zenbaki arruntak eta osoko zenbakiak

Zenbaki arrunten eta osoko zenbakien multzoa berehalako giza errealitatetik hurbilenak dira, batuketa, kenketa eta biderketa eragiketa xumeetan erabiltzen direnak, alegia. Funtsean, zenbaki arruntak multzo bateko objektuak zenbatzeko erabiltzen dira eta osokoak (arruntak gehi zeroa eta zenbaki negatiboak direnak) arruntekin intuizioz egindako kenketa-eragiketetatik ateratzen dira.

Zenbaki arruntaren kontzeptua

Zenbaki arrunten multzoak zifren bitartez sinbolizatutako klaseak dauzka, emandako multzo batek zenbat osagai dauzkan adierazten dutenak. Adibidez, 4 zenbaki arruntak 4 osagaiz osatutako multzo bat irudikatzen du.

Zenbaki arrunten multzoa N = {1, 2, 3, 4, ...} bitartez adierazten da. Zentzu hertsian, multzo horrek ez dauka zeroa; elementu hori multzoan sartu nahi bada, N*= {0, 1, 2, 3, 4, ...} bitartez adierazten da.
Zenbaki arrunten artean ez da balore negatiborik begiesten. Horrexegatik, hori intuizioz zenbatzeko balio duen multzotzat jo daiteke. Horretan zehaztu daitezke batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa eragiketak, baita ordena-harremanak ( ...baino handiagoa, ... baino txikiagoa) ere.

osokozemba0000.pngrectanume00.png

Z multzoaren irudikapen grafikoa.

eargi000.png

aske000.png


Orrialde honen egilea- Igtorres Igtorres Jan 13, 2013 11:34 am. Edizio guztiak: 4.