Lerroak / lineak / zuzenakLerroa: Egiazko edo irudizko marra jarraitua.
Espazioko puntu-segida, aldagai bakarreko funtzio baten bidez adieraz daitekeena [y = f(x)].

Lerroak forma dela eta honako hauek izan daitezke:

Zuzena: Definitzeko bi puntu besterik behar ez dituen lerro infinitua.
recta.jpg
Lerro kurbatua: Lerro zuzenetik angelurik osatu gabe etengabe aldentzen dena.
curva.jpg
Lerro hautsia (lerro poligonala): Norabide desberdina duten eta muturretatik lotuta dauden segmentuak eta zuze erdiak dira.
lpoligonal.jpg

Lerro nahasia: Norabide berekoak ez diren zuzenkien segida.

lmixta.jpg
Lerroak espazioan duten posizioa dela eta honako hauek izan daitezke:
Zuzen bertikala: Plano horizontalarekiko elkarzuta dena.
vertical.jpg

Zuzen horizontala: Plano horizontal batekiko paralelo den edozein zuzen.
horizontal.jpg

Lerroak, beraien artean duten posizioa dela eta honako hauek izan daitezke:
Perpendikularrak / Elkarzutak: Lerro zuzenei buruz, haien artean angelu zuzena eratzen dutenak.
lperpendic.jpg

Zuzen zeiharra: Beste batekin elkartzean angelu zuzena osatzen ez duen zuzena.
oblicua.jpg
Zuzen paraleloak: Puntu komunik ez duten lerro planokideak.

lparalelas.jpgOrrialde honen egilea- Igtorres Igtorres Apr 21, 2012 1:07 pm. Edizio guztiak: 3.